Lista artykułów

Nazwa artykułu
Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 06.2019
Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
przeprowadzona w terminie 17-28.06.2019 r.
03.12.2019 więcej
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 03.2019
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
przeprowadzona w dniach 19.03.2019 i 28.03.2019.
20.08.2019 więcej
Kontrola Archiwum Państwowego w Gdańsku 10.2018
Kontrola Archiwum Państwowego w Gdańsku przeprowadzona w dniu
30.10.2018.
20.08.2019 więcej
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 12.2018
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzona w terminie
21.12.2018 do 11.03.2019.
20.08.2019 więcej
Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 11.2018
Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
przeprowadzona w terminie od 15 listopada 2018 do 23 listopada
2018.
20.08.2019 więcej
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 08.2018
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
przeprowadzona w terminie 14.08.2018
20.08.2019 więcej
Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 11.2017
Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
przeprowadzona w terminie od 20 listopada 2017 do 1 grudnia 2017.
20.08.2019 więcej
Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 01.2017
Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
przeprowadzona w terminie od 9 stycznia 2017 do 27 stycznia 2017.
20.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się