Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Nabór na stanowisko: kasjer biletowy
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w
Gdańsku informuje o naborze na stanowisko: kasjer biletowy
13.11.2017 więcej
Nabór na stanowisko: specjalista ds. promocji
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w
Gdańsku informuje o naborze na stanowisko: specjalista ds.
promocji
13.11.2017 więcej
Nabór na stanowisko: Konserwator
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w
Gdańsku informuje o naborze na stanowisko: konserwator
10.11.2017 więcej
Nabór na stanowsiko: specjalista ds. oświetlenia
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w
Gdańsku informuje o naborze na stanowisko: specjalista ds.
oświetlenia
10.11.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowa/y
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowa/Księgowy
19.10.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kasjera Biletowego
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kasjera Biletowego
08.08.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowa/Księgowy
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowa/Księgowy
08.08.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Kadr
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Specjalisty
ds. Kadr
09.03.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika ds. Organizacji Koncertów
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika ds.
Organizacji Koncertów
09.03.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. pracy artystycznej
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. pracy
artystycznej w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku
13.01.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się