Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Oferta na dzierżawę terenu zielonego
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
zaprasza do złożenia ofert na dzierżawę terenu zielonego na
sezonowe usługi turystyczno-gastronomiczne.
03.07.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - system elektroakustyczny
Zaproszenie do złożenia oferty - przygotowanie dokumentacji
projektowej, branżowej z zakresu elektroakustyki.
21.06.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - multimedia
Zapytanie ofertowe-dokumentacji projektowej, branżowej z zakresu
multimedia.
11.06.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - system elektroakustyczny
Zaproszenie do złożenia oferty - przygotowanie dokumentacji
projektowej, branżowej z zakresu elektroakustyki.
08.06.2018 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu
opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu i wszystkich
niezbędnych załączników (w tym studium wykonalności) zgodnie
z wytycznymi Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja.
01.06.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - wniosek o dofinansowanie projektu
Zapytanie ofertowe - złożenie oferty cenowej na opracowanie
wniosku o dofinansowanie proj. Programu Polska - Rosja
02.05.2018 więcej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
28.02.2018 więcej
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kasjer Biletowy
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kasjer Biletowy
18.01.2018 więcej
Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. oświetlenia
Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds.
oświetlenia
07.12.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru na stanowisko muzyka - fagot I głos
Informacja o wynikach naboru na stanowisko muzyka orkiestrowego
fagot–I głos
03.11.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się