2015-02-13

Majątek

wartość zapasów 38.786,19

środki finansowe 1.096.217,19

środki trwałe netto 79.502.645,15

wartość obiektów 62.814.887,93

 

 

Bilans za rok 2011 zatwierdzony uchwałą nr 551/145/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dn. 22.05.2012 r.

 

 

Obiekt, w którym ma siedzibę Polska Filharmonia Bałtycka im.Fryderyka Chopina w Gdańsku jest wpisany do wykazu obiektów o szczególnym znaczeniu dla kultury zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dn. 06.01.1999 (Dz.U.Nr 21, poz.185)

 

 

wartość zapasów 58.857,06

środki finansowe 825.765,52

środki trwałe netto 76.461.547,41

wartość obiektów 60.879.603,70

 

 

Bilans za rok 2012 zatwierdzony uchwałą nr 482/246/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dn. 14.05.2013 r.

 

 

Obiekt, w którym ma siedzibę Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku jest wpisany do wykazu obiektów o szczególnym znaczeniu dla kultury zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dn. 06.01.1999 (Dz.U.Nr 21, poz.185)

 

 

wartość zapasów 67.303,88

środki finansowe 1.462.010,51

środki trwałe netto 73.408.345,00

wartość obiektów 58.997.301,23

 

 

Bilans za rok 2013 zatwierdzony uchwałą nr 522/353/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dn. 20.05.2014 r.

 

 

Obiekt, w którym ma siedzibę Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku jest wpisany do wykazu obiektów o szczególnym znaczeniu dla kultury zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 11.05.2013 (Dz.U.2013, poz.507)

 

 

wartość zapasów 205.759,25

środki finansowe 1.224.450,97

środki trwałe netto 71.199.578,84

wartość obiektów 57.488.795,59

 

 

Bilans za rok 2014 zatwierdzony uchwałą nr 465/44/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dn. 26.05.2015 r.

 

 

Obiekt, w którym ma siedzibę Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku jest wpisany do wykazu obiektów o szczególnym znaczeniu dla kultury zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 11.05.2013 (Dz.U.2013, poz.507)

 

 

wartość zapasów 180.264,91

środki finansowe 1.105.704,04

środki trwałe netto 69.427.357,62

wartość obiektów 56.458.595,26

 

 

Bilans za rok 2015 zatwierdzony uchwałą nr 522/145/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dn. 31.05.2016 r.

 

 

Obiekt, w którym ma siedzibę Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku jest wpisany do wykazu obiektów o szczególnym znaczeniu dla kultury zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2.04.2016 (Dz.U.2016, poz.368)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się